jcst.net
当前位置:首页 >> 99+99×9简便计算 >>

99+99×9简便计算

99×9+99 =99×(9+1) =99×10 =990

99+99×9 =99x(1+9) =99x10 =990

有两种思路 1)90 × 9 + 9 × 9 = 810 + 81 =891 2)(100 - 1) × 9 =900 - 9 = 891

99×99+199 =99×(99+1)+100 =99×100+100 =(99+1)×100 =100×100 =10000 你好,本题已解答,如果满意 请点右下角“采纳答案”。

解:9+99+999+9999 =(10-1)+(100-1)+(1000-1)+(10000-1) =11110-4 =11106 解析:9+99+999+9999+99999,运用加法的运算性质,把接近整十、整百、整千、…,看作与它接近的整十、整百、整千…;进行计算,多加几再减去几。 主要考查对加法交...

99.9×99.9 =99.9×(100-0.1) =99.9×100-99.9×0.1 =9990-9.99 =9980.01 99.9×99.9 =(100-0.1)² =10000-20+0.01 =9980+0.01 =9980.01

解:19.9+9.99×9 =19.9+9.99x(10-1) =19.9+99.9-9.99 =20-0.1+100-0.1-10+0.01 =110+0.01-0.2 =109.8+0.01 =109.81

99X999+199 =99X999+100+99 =99X(999+1)+100 =99X1000+100 =99000+100 =99100

我觉得可以先把9写成10-1的形式。99写成100-1,999写成1000-1.逐步展开 999×99×9=999*99*(10-1)=999*99*10-999*99*1=999*(100-1)*10-999*(100-1)=999*100*10-999*10-999*100+999=999000-9990-99900+999=890109 只是展开有点麻烦。 不要一...

(100一0.1)X(10一0.1)+9.99 =100X10+100X0.1一0.1X10一0.1X(一0.1)+9.99 =1000+10一1+0.01+9.99 =1000+10一1+(0.01+9.99) =1000+10一1+10 =1019

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.jcst.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com