jcst.net
当前位置:首页 >> 七点九八除以三点二的简便计算: >>

七点九八除以三点二的简便计算:

7.98÷3.2 =79.8÷32 =79.8÷8÷4 =9.975÷4 =2.49375

0.8-0.2×1.9÷7.6 =0.8-0.38÷7.6 =0.8-38÷76÷10 =0.8-0.05 =0.75

(7.2×2.4-9.48)÷0.25 =(17.28-9.48)÷0.25 =7.8×4 =31.2

九点零七-二十二点七八除以三点四有没有简便算法 9.02-22.78÷3.4 =9.02-6.7 =2.32 没有简算 直接计算

八十三点六三减六点七点减九点一三的差等于几简便计算 解:根据题意列式为: 83.63-6.7-9.13 =83.63-9.13-6.7 =74.5-6.7 =67.8

原式 =99.43-(6.28-1.57)+7.28 =99.43-6.28+1.57+7.28 =(99.43+1.57)+(7.28-6.28) =101+1 =102

参考: 十七点五乘以八分之一加上零点二五乘以一点二五简算 七十七点五乘以八分之一加上零点二五乘以一点二五 =77.5x0.125+0.25x1.25 =77.5x0.125+2.5x0.125 =(77.5+2.5)x0.125 =80x0.125 =10

9.32×93.2+7.8×9.32-9.32 =9.32×(93.2+7.8-1) =9.32×100 =932

39.7×2.8+3.97×72 =3.97×28+3.97×72 =3.97×(28+72) =3.97×100 =397

91.8÷1.7-3.75÷1.5 =54-2.5 =51.5

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.jcst.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com