jcst.net
当前位置:首页 >> 七点九八除以三点二的简便计算: >>

七点九八除以三点二的简便计算:

7.98÷3.2 =79.8÷32 =79.8÷8÷4 =9.975÷4 =2.49375

0.8-0.2×1.9÷7.6 =0.8-0.38÷7.6 =0.8-38÷76÷10 =0.8-0.05 =0.75

(7.2×2.4-9.48)÷0.25 =(17.28-9.48)÷0.25 =7.8×4 =31.2

77➗7.7乘以29.08

2.76 + 2.28 + 3.53 + 2.19 =(2.76 + 2.24+0.04) +(3.53+2.2-0.01) =(5+0.04)+(5.73-0.01) =5.04+5.72 =10.76

原式 =99.43-(6.28-1.57)+7.28 =99.43-6.28+1.57+7.28 =(99.43+1.57)+(7.28-6.28) =101+1 =102

2.3x7.8+9.9x7.2+2.3x2.1 =(2.3x7.8+2.3x2.1)+9.9x7.2 =2.3x(7.8+2.1)+9.9x7.2 =2.3x9.9+9.9x7.2 =9.9x(2.3+7.2) =9.9x10.0 =99

八十三点六三减六点七点减九点一三的差等于几简便计算 解:根据题意列式为: 83.63-6.7-9.13 =83.63-9.13-6.7 =74.5-6.7 =67.8

1.2乘以8.9减7.9的简便运算?

七点八一乘四十九减七十八简便运算七点八一乘四十九减七十八 =7.81*49-78 =382.69-78 =304.69 直接计算

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.jcst.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com